User's avatar

BLV HUYNH PHUONG

Huynh Phuong là bình luận viên chuyên nghiệp và đã bình luận nhiều trận đấu quan trọng tại Euro 2012 và World Cup 2010, 2022. Địa chỉ: 68/8 Đ. Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phone: 0978128482. Email: [email protected].

Linklist logoPostgrain logo