User's avatar

Sarah Nguyễn

Sarah Nguyễn, Thạc sĩ Luật Harvard, có hơn 13 năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh trò chơi trực tuyến. Từng làm việc trong các tập đoàn lớn tại Philippines, hiện đang làm việc và đồng hành cùng Kubet

Linklist logoPostgrain logo