User's avatar

Giấy phép vận chuyển hóa chất SaDaVa

Ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định danh mục vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ vì vậy từ thời điểm này nếu bạn cần tư vấn về thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất hãy đến ngay SaDaVa để được hỗ trợ thủ tục 1 cách nhanh chóng, đơn giản để không bị lãng phí thời gian.

Linklist logoPostgrain logo